Стандарти оформлення документів з організації освітнього процесу

Загальні вимоги до оформлення навчальної, методичної і технічної документації

Загальні вимоги до складання інструктивно-методичних матеріалів для проведення лабораторних і практичнх робіт

Загальні вимоги до дипломних проектів

Загальні вимоги до складання навчальних та робочих навчальних програм

Загальні вимоги до курсових проектів (робіт)

Загальні вимоги до виконання самостійних робіт студентами з дисципліни