Список рекомендованих до зарахування - Денне відділення на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник (з нормативним терміном навчання на 2 курс)