Миколаївський Коледж Транспортної Інфрастуктури

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імени академіка В. Лазаряна

Обсяг державного замовлення

Обсяг державного замовлення 2015 року