Миколаївський Коледж Транспортної Інфрастуктури

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імени академіка В. Лазаряна

Новини

УВАГА!!

Шановні студенти!

Заняття у ІІ семестрі 2018/2019 н.р. розпочнуться згідно навчального графіку з 04 лютого 2019р. за розкладом.

Ласкаво просимо!

 Відеоінформація про коледж

МКТІ запрошує на навчання випускників  професійно-технічних навчальних закладів (училищ та ліцеїв) та технікумів

на скорочений термін денної (2 роки і 10 місяців) та заочної (1 рік і 10 місяців) форм навчання

для отримання вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

за спеціальностями (див. Правила прийому,  дод. 2) На бюджетні та контрактні місця 

Вступники складають вступні випробування у коледжі з двох предметів.

 Прийом документів на денну форму навчання з 12 липня  до 01 серпня,

вступні випробування з 02 серпня по 07 серпня 2018 року;

Прийом документів на заочну форму навчання  з 01  серпня до 24 серпня,

вступні випробування з 25 серпня по 30 серпня 2018 року;

Вступні випробування проводяться за тестовими технологіями в письмовій формі та оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Позитивними вважаються оцінки від 100 до 200 балів.

 Детальна інформація за тел. (0512) 36-22-08

 

 МКТІ ДНУЗТ веде підготовку фахівців  за наступними спеціальностями:

133 Галузеве машинобудування “Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання”.

274 Автомобільний транспорт “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”.

133 Галузеве машинобудування “Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт”. 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом  на залізничному транспорті”, "Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих та робототехнічних систем". 

275 Транспортні технології (залізничний транспорт) “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”. 

273 Залізничний транспорт “Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства”, "Технічне обслуговування і ремонт вагонів"

 Освітній рівень підготовки - молодший спеціаліст.

Строк навчання на денному відділенні  –  3р.10м., на заочному – 2р.10м.

      На перший курс денної форми навчання зараховуються вступники з освітою 9 класів за результатами вступних випробувань з двох предметів (математика, українська мова) у Коледжі, а з освітою 11 класів, як поповнення - на другий курс (термін навчання 2р.10м.) за результатами ЗНО з двох предметів (математика або фізика, українська мова та література). 

      На перший курс заочної форми навчання зараховуються вступники з освітою 11 класів за результатами ЗНО з двох предметів (математика або фізика, українська мова та література). 

Випускники професійно-технічних навчальних закладів (училищ та ліцеїв) з дипломом кваліфікований робітник та з освітою 11 класів приймаються - на другий курс денної (2р.10м.та заочної (1р.10м.) форм навчання без сертифікатів ЗНО - за результатами фахового вступного випробування та іспиту з української мови та літератури, які проводить Коледж.

     Підготовка фахівців відбувається, як за рахунок державного бюджету (державне замовлення), так і на контрактній основі. Оплата навчання у 2018 р. за контрактом на денному відділенні  становить - 6900 грн. ; на заочному відділенні - 4500 грн. за навчальний рік.

Прийом документів на денну форму навчання: 

на базі 9 класів - з 02 липня  до 14 липня, вступні  випробування з 15 липня до 22 липня 2018 року;

на базі 11 класів та ПТНЗ - з 12 липня до 01 серпня, а з сертифікатами ЗНО до 08 серпня 2018 року.

Прийом документів на заочну форму навчання:

на базі 11 класів та ПТНЗ - з 01  серпня до 24 серпня, вступні випробування з 25 серпня до 30 серпня 2018 року;

для вступників з сертифікатами ЗНО прийом документів до 30 серпня 2018 року.

 Вступники подають: 

- заяву про вступ до коледжу;              
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)     рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- копію сертифікатів відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на   основі повної загальної середньої освіти, в 2018 році приймаються сертифікати 2016, 2017, 2018 років);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами         вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VII Правил прийому),       зарахування за співбесідою (розділ ІХ Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ   Правил прийому) (за наявності);
- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.
- копію ідентифікаційного коду;
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- довідку про проходження медогляду - форма 086/о. 
  При собі мати:  довідку про щеплення, а також 2 папки, 2 зошита, 2 конверта.
 
            Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню.                                                                             Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються!

  Телефон для довідок: (0512) 36-22-08

Ласкаво просимо!

Шановні випускники коледжів!!!

 Ви маєте змогу вступити до Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 на навчання із скороченим терміном підготовки для здобуття 

освітнього рівня бакалавр. 

Термін навчання на денному та заочному відділенні складає 2 р. 10 м., з яких: перший рік навчання здійснюється у Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури.

 Детальна інформація  на сайті університету www.diit.edu.ua