Миколаївський Коледж Транспортної Інфрастуктури

Дніпровського національного університету залізничного транспорту імени академіка В. Лазаряна

ОПП за спеціальностями:

133 Галузеве машинобудування "Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт"

133 Галузеве машинобудування " Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання"

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології "Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті"

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології"Обслуговування комп`ютеризованих інтегрованих систем"

273 Залізничний транспорт "Обслуговування та ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства"

273 Залізничний транспорт "Технічне обслуговування і ремонт вагонів"

274 Автомобільний транспорт "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті"

ОПП СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ:

133 Галузеве машинобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

273 Залізничний транспорт

274 Автомобільний транспорт

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)